Vysoké Tatry s Babama

Byl jsem přešťasten a pln pýchy, jen trochu na rozpacích, jak hlásit domů svůj krásně zdařilý podnik. I napsal jsem na lístek adresovaný matce, několik temných, leč chytře připravujících slov: „Šlo to dobře, nic se nestalo.“. Vše ostatní jsem přenechal dohadům a vyzvídáním. J. Kugy

Číst dál