Deštivé Krkonoše

Když Alexandr Makedonský Diogenovi nabídl jakoukoli službu – filosof užaslému králi sdělil, že si přeje, aby mu ustoupil ze slunce. Budoucí dobyvatel většiny světa prý pravil, že kdyby nebyl Alexandrem, stal by se Diogenem.

Číst dál