Terezín 1/3

Holocaust je nelehké téma, které mě z nějakého (zatím) neznámého důvodu provází celý život. Úplnou náhodou jsem se ocitl u kamaráda muzikanta v Lovosicích a měl jsem volné odpoledne. Do severních Čech jsem dojel pozdě v noci, přespal jsem u jezera Milada a odpoledne jsem koukal do mapy kam vyrazit. Když jsem zjistil, že Terezín je jen pár kilometrů od Lovosic, byl plán jasný. Četl jsem o tomto místě tolikrát, že bylo na čase se do Terezína konečně podívat.

Musím říct, že pevnost je obrovská. Je třeba si dobře rozmyslet co chce člověk vidět. Prochodit Velkou i Malou pevnost není žádná legrace. Velkou pevnost jsem prošel nejkratší cestou, Malou pevnost jsem prochodil skoro celou a nachodil jsem více než 10 kilometrů. Na některá místa jsem chtěl, ale už mi nezbyly síly. O celé věci jsem věděl tolik, že jsem si mohl dovolit ignorovat průvodce i spousty informačních tabulí, téměř vše jsem věděl. O to více času jsem mohl věnovat svým myšlenkám, vnímat genius loci místa a srovnávat si příběhy z knih s realitou. Co mě překvapilo byla rozloha Velké pevnosti - bývalého gehtta. Je to malé město uprostřed hradeb.