Krušné hory 2021 - Fláje a Moldava

Několik výletů jsme podnikli v těsné blízkosti našeho bydlení. Minulý rok jsme už v okolí něco projezdili a tak jsme se snažili naplánovat všechny trasy tak, abychom poznávali nová místa.

První výprava, pěší, vedla na Puklou skálu. Zaparkovali jsme na místě, které je coby kamenem dohodil od zbytků zaniklé obce Fláje. Šli jsme pomalu, já jsem pořád ještě bojoval s bolavými zády, byla to pro mě taková zkouška jestli se ten týden budu vůbec schopen hýbat. Ale šlo to. Na Puklé skále jsme si udělali piknik a pozorovali jsme přehradu a mraky. Trošku se zatáhlo a tak jsme vyrazili zpátky, ale mraky byly rychlejší. Za chvíli lilo jak z konve a byli jsme rádi, že máme pláštěnky.

Nedaleko Flájí jsme začali asi nejhezčí výpravu celého týdne. Z Dlouhé Louky jsme na kolech projeli k hranicím a po žluté značce po nádherných loukách dojeli do vesničky Moldava. Tam jsme odpočívali na trávě mezi kostelem a hřbitovem (já jsem samozřejmě běhal po hřbitově a fotil náhrobky). A dobře jsme udělali. Čekal nás nekonečný šílený kopec do horní části Moldavy, k nádraží. Je to magické místo. Leží vysoko v horách a má bohatou historii.

Sám jsem si jel jeden večer objet Fláje a objevil jsem krásné pěšinky, které jsme minulý rok neobjevily. Jede se po neznačených pěšinkách kolem ústí Flájského potoka. Asi nejhezčí místo co jsem zatím v Krušných horách viděl. Stoupání na Bradáčov jsem si dal taky mimo značky, ale bylo to příšerné. Nicméně vrchol Bradáčova, na kterém stojí starý lovecký zámek, má taky své kouzlo. Z oken muselo být dříve vidět na všechny strany a cesty z vrcholu vedou jako přímky do nekonečna.