Alexandr Solženicyn

Jeden z mých nejoblíbenějších autorů vůbec.

Autobiografie

Spolu se Souostrovím mé nejoblíbenější Solženicinovy knihy.

Souostroví Gulag

Tři knihy psané drobným písmem na tenkém papíře, které jsem četl skoro půl roku. Svým způsobem mi tyto knihy změnily světonázor. Při vzpomínce na jejich obsah si vždy uvědomím, jak se tady dnes máme dobře.

Jeden den Ivana Děnisoviče

Rakovina