Simulace Cross procesu

Se zde popsaným postupem jsem se setkal již několikrát. Pěkný popis podává Milan Dvořák (www.milan-dvorak.net):

Na
úvod možná nebude od věci zmínit, co cross vlastně je a jak budou
vypadat výsledné fotografie. Cross vznikl u klasické barevné fotografie
tím, že se v podstatě křížem (cross) použily vyvolávací techniky a
lázně pro barevný negativ a barevný diapozitiv.

Barevný
diapozitiv je vyvoláván procesem C-41 (určeným pro negativy) a barevný
negativ je vyvolán procesem E6 (určeným pro diapozitivy). Výsledkem
této kombinace jsou barevně poněkud netradiční charakteristické syté
barvy a zvýšený kontrast celé fotografie.

{image:img_normal.jpg} {image:cross.jpg}

Ačkoli
je to původně vyloženě chemická záležitost u klasické fotografie, je
toto barevné ladění často využíváno a simulováno i u digitální
fotografie. Není na tom nic těžkého ačlověk si vystačí pouze s křivka,
lze to tedy aplikovat v libovolném grafickém editoru, který tuto funkci
nabízí. Já to ukážu na příkladu Gimpu, ale stejně tak by šel použít
Photoshop a jiné.

1. Otevřeme dialog Křivky (Curves)

2. zvolíme nejdříve červený kanál a zvýšíme kontrast a sytost tohoto kanálu pomocí tzv. “S” křivky viz. obrázek

{image:cross-red.gif}

3. následně vybereme zelený kanál a vymodelujeme stejnou “S” křivku na zvýšení sytosti barev a kontrastu

4. pro modrý kanál bude mít křivka obrácený tvar viz. obrázek

{image:cross-blue.gif}

5.
na závěr zvolíme Jas (RGB) a opět pomocí “S” křivky stejně jako u
červeného a zeleného kanálu zvýšíme celkový kontrast a sytost

6. toť vše 🙂

Na
tvaru křivek závisí, jak moc velký bude kontrast a jak moc se zvýší
saturace barev v jednotlivých kanálech i saturace celková. Je potřeba
trochu experimentovat a najít míru vhodnou pro konkrétní motiv.

Doporučuji vyzkoušet 😉