Selektivní obarvování

Asi každý zná fotky zabarvené do sépiové barvy. Vypadají starší a mohou zajímavě oživit montóní černobílé podání. Způsobů jak fotku přibarvit je spousta - od nastavení přímo ve fotoaparátu až po náročné několikahodinové hrátky s vrstvama, maskováním a více barevnými odstíny. Na selektivní obarvování jsem narazil náhodou a výsledky se mi zdají opravdu pěkné..

1. Černobílá fotka

Vyplatí se věnovat určitý čas už samotnému převodu barevné fotky na černobílou. Nejjednodušší způsob poskytovaný většinou grafických editorů většinou postačuje, ale s troškou snahy a trpělivosti se dají s převody fotek do odstínů šedi hotové zázraky.

{image:colorize_1.jpg}

Nikdo totiž nedefinoval, jaká barva se převádí na jaký odstín šedé. Proč by například modré nebe mělo být tmavší než zelená louka? Proč to neudělat naopak? Kdo fotil s analogy asi bude vědět své o barevných filtrech. Vše se dá do jisté míry simulovat. O převodech ale napíšu jindy jinde.

2. Jednoduché obarvení

Při zabarvování hrají hlavní roli dva parametry: zvolená barva (odstín) a rozložení barvy po obrázku. Jednoduchý a často používaný způsob obarvení je stejnoměrné rozložení barvy po celé ploše obrázku - fotka se tak barevně posune směrem k vybranému barevnému odstínu.

{image:colorize_3_gimp.jpg}

Jednoduchým způsobem jak takové zabarvení realizovat je vytvoření barevné vrstvy nad vrstvou s fotkou a volba vhodného prolínání (mód a míra). Barevná vrstva udává odstín, do kterého se má fotka zabarvit a způsobem prolínání určíme míru a vlastnosti aplikace na vrstvu s fotkou.

{image:colorize_3.jpg}

Výhodou tohoto postupu je nedestruktivnost vůči fotce ve spodní vrstvě a možnost dodatečné změny barvy (stačí horní vrstvu přebarvit jinou) a způsobu prolínání.

Výsledná fotka je zabarvená celá bez ohledu na její obsah - bílá, černá i všechny odstíny jsou obarveny. Pokud výsledek vyhovuje, např. při požadavku na opravdu silný efekt zabarvení, není třeba pokračovat dále.

3. Selektivní obarvení

Rovnoměrné plošné zabarvení z předchozí kapitoly lze ještě vylepšit. Údajně snad existuje jistá paralela s chemickým procesem při vyvolávání fotek, ale nevím co je na tom pravdy. Podstata spočívá v tom, že se fotka neobarví rovnoměrně, ale v závislosti na odstínu šedé a to tak, že čím tmavší nebo světlejší tón, tím měně barvy ve výsledné fotce. Černá tedy zůstane černou, bílá zůstane bílou a ideální šedá bude obarvena nejvíce.

{image:colorize_2_gimp.jpg}

Realizace v grafickém editoru není nijak složitá. Vyjdeme z obarvení z předchozí kapitoly. Do obarvovací vrstvy přidáme masku průhlednosti, do které nakopírujeme černobílý obrázek ze spodní vrstvy.

{image:colorize_2_gimp2.jpg}

Na vytvořenou masku vrstvy pak podle obrázku aplikujeme nástroj Křivky, kterým masku upravíme do naprosto nereálné, ale pro náš efekt požadované podoby. Požadovaný tvar křivky přibližně invertuje všechny světlé tóny.

{image:colorize_2.jpg}

Poznámka: Pro pochopení celého postupu je třeba mít jasno v maskování vrstev a možná trošku popřemýšlet nad významem kroku s Křivkama

Zvláště pro obarvování se snažím mít napaměti: Všeho s mírou!