Hrátky s vinětací

Každý kdo trošku fotí, ten už se setkal s vinětací - vadou objektivů projevující se nižším jasem na okrajích zobrazovaného obrazu. Často bývá vidět na starých fotkách, ale setkáte se s ní i u nových a drahých objektivů. Často nebývá na první pohled zřejmá, ale objeví se nečekaně např. při spojování fotek do panoramatického záběru, kdy nejsme schopni sladit odstíny nebe na jednotlivých, byť stejně exponovaných, záběrech. Čas od času používám dva z následujících postupů - jedním vinětaci odstraňuji, druhým ji pro pěkný efekt (záměrně) vytvářím.

{image:img_normal.jpg}

Jak se ji zbavit

Postupů je hodně. Od doby co používám na úpravy RAWů pěkný softík Bibble odstraňuji vinětaci přímo v RAW konvertoru. Celkem jedoduše se dá vinětace odstranit i v některém z lepších grafických editorů (ukázky zde jsou z Gimpu).

1. Zkopírujte (zduplikujte) vrstvu s obrázkem a ke kopii vrstvy přidejte bílou masku (volba layer mask z místní nabídky vrstvy).

{image:gimp_light.jpg}

2. Tmavý rozostřený kruh do masky vrstvy namalujete nástrojem blend s tvarem nastaveným na radiální(kruhový). Nezapomeňte masku před použitím nástroje označit kliknutím na její ikonu v seznamu vrstev.

{image:gimp_blend.jpg}

Nyní zesvětlete obrázek v horní vrstvě. Způsobů je hodně. Já preferuji nástroj křivky. Před použitím nástroje na zesvětlení se nezapomeňte kliknutím na obrázek v seznamu vrstev přepnout z masky

{image:curve_lighten.jpg}

Vhodným nastavení krytí vrstvy (opacity) dosánete zesvětlení rohů obrázku. Pro demostraci je na obrázku přehnaně znázorněno zesvětlení rohů.

{image:img_light.jpg}

Jednoznačný postup a nastavení všech parametrů neexistuje, protože se liší pro každou fotku. Tvarem kruhu malovaného do masky horní vrstvy určujeme velikost rohů. Mírou zesvětlení horní vrstvy a volbou krytí určujeme jak moc je celý efekt viditelný.

Vinětace jako efekt

Pokud je vinětace záměr a chceme ji úmyslně vytvořit (iluze starých fotek), osvědčil se mi podobný postup jako při jejím odstraňování. Místo obrázku v horní vrstvě ale volím prázdnou černou vrstvu a míru efektu ovlivňuji krytím(opacity) horní vrstvy.

{image:gimp_dark.jpg}

Předchozí obrázek upravený tímto postupem může vypadat takhle:

{image:img_dark.jpg}