Výslovnost

Záleží na výslovnosti?

Lester Flatt: Hodně. Pokud vám posluchači nerozumí, nic pro ně váš zpěv neznamená.

Jesse McReynolds: Hodně bluegrassových zpěváků nevyslovuje tak, aby tomu lidé mohli rozumět. My se snažíme každé slovo vyslovovat tak, aby vyznělo, aby bylo srozumitelné. Hodně se na to soustřeďuji. Když natáčíme ve studiu, často mě zastaví a řeknou, jak mám vyslovit určité slovo, protože ho nevyslovuji dost jasně. Myslím, že mi to hodně pomáhá, protože jinak bych to přešel a vůbec bych si toho nevšiml.

John Starling: Zřetelná výslovnost je důležitá, ale tím víc mě zaráží, kolik už bylo natočeno hitů, ve kterých není zpěvákovi rozumět ani slovo.

John Duffey: ‚Molly And Tenbrooks‘ se zřetelně vyslovit nedá.

Bill Monroe: Někteří lidé prohlašují, že nemusí poslouchat text… slyším jakési sdělení, přes které se snažím překlenout. A to sdělení je spjaté se mnou a mým cílem je, aby to slyšeli stejně, jak já to cítím.

Když nahrajete písničku a pak ji znovu posloucháte ve studiu a nerozumíte některým slovům, předěláváte ji?

Charlie Waller: Ano, protože chci, aby textu bylo rozumět. A když je písnička příliš rychle, radši ji zpomalím, aby se slova dala normálně vyslovovat. Je mnoho bluegrassových nahrávek, kterým lidi nerozumí, protože jsou příliš rychlé. Například první nahrávky Billa Monroea. Ale totéž někteří říkají o našich nahrávkách.

Red Allen: První věc, kterou jsem řekl Bobbymu, když jsme se já, Bobby a Sonny Osbornové dali dohromady, byla: Musíme ty zatracený slova vyslovovat jasně, i kdyby měl jít celej vícehlas k čertu. Text se musí vyslovovat stoprocentně přesně. Pokud je srozumitelný a máte z něho dobrý pocit, nemusíte mít ani jižanský přízvuk.

Bob Osborne: Vyslovujte opravdu tak zřetelně, jak jen to jde. ‚High‘ při řeči říkám jako /ha:/, ale když zpívám, je to /ha:i/. Lépe tomu porozumíte, lépe to pochopíte. Je těžké dosáhnout toho, abyste v trojhlase rozuměli každému slovu. V trojhlase je nutné vyslovovat stejně, i když jsme si zvykli některá slova říkat odlišně. Někteří lidé různě vyslovují např. ‚because‘. Jednu dobu s námi hrál chlapík, který nikdy neřekl slovo ‚never‘, vždycky to vyslovil jako ‚nehlvah‘. Tak se to naučil vyslovovat, je to virginský přízvuk. Snažili jsme se ho to naučit vyslovovat správně, ale osm měsíců, které s námi byl, na to bylo málo. Ale i trojhlasu chce publikum rozumět.

Peter Wernick