Zdálo se mně zdálo

Dnešní noc patřila vodovkám, banju a vzpomínkám na léta, která jsem žil jen bluegrassem. Je zvláštní jak dokonale se ve mě zvuk pětistrunného banja a bluegrassových instrumentálek propojil s divokou zamlženou krajinou.

Zdálo se mně, zdálo, hej, na nedělu ráno,
že byla muzika a u ní chlapců málo.
Na ní chlapců málo a dívek na tisíce,
třema řade stále, samé klebetnice.
Třema řade stále a klebete vázale,
na jedno panenko všecke jich skládale.