Deštivé Krkonoše

Když Alexandr Makedonský Diogenovi nabídl jakoukoli službu – filosof užaslému králi sdělil, že si přeje, aby mu ustoupil ze slunce. Budoucí dobyvatel většiny světa prý pravil, že kdyby nebyl Alexandrem, stal by se Diogenem.

Tolik ke jmenovci Jankova nového korábu silnic. V pátek odpoledne vyrážíme směr Namche Praha pro mojí novou čelovku (v Brně neměli modré), pak do Rokytnice. Celý víkend sice pršelo, ale za to bylo málo sněhu , mlha jak z rákosníčka a nepopsatelné výhledy. Ponurost v celé své kráse. Pro Špeka jsem pořídil několik fotografií. Cestou zpět do Brna jsme zkontrolovali Ádr (pořád ještě stojí) a objevili (aspoň já) Broumovky a Hvězdu. Dík Jankovi za pozvání, průvodcování, exkurzi do SingingRocku, Honzovi za ubytování a všem ostatním za vše ostatní.