Přišel čas dlouhých dnů a odpoledního lezení ve Sloupu. Často odjíždíme jako poslední.