Že by přetržený prusík? Hi, hi, naštěstí jsem to nebyl já, kdo plachtil.