Z tradičních jarních firnů ve Žiarské dolině (fotil David)