Nádrž. Teď už jen dlouhý mrazivý sjezd k autu do Koutů