Nástup. Pro metodiky – vzorový štand č. 1 (fotil arny)

Nástup. Pro metodiky – vzorový štand č. 1 (fotil arny)