Před vyplutím z kotviště

Před vyplutím z kotviště